Điện thoại đặt hàng
0909777426 - 0974590827

BÀN

Bàn là một loại nội thất, với cấu tạo của nó hàm chứa một mặt phẳng nằm ngang (gọi là mặt bàn) có tác dụng dùng để nâng đỡ cho những vật dụng hay vật thể mà người dùng muốn đặt lên mặt bàn đó. Việc đặt các vật dụng lên mặt bàn có thể vì lý do trang trí, làm đẹp; hoặc dùng mặt bàn làm điểm tựa nhằm thực hiện một số thao tác cần thiết, hay đơn giản là dùng mặt bàn làm nơi chứa đồ.

Bàn có thể được đặt trong nhà hoặc ngoài trời, dùng để làm việc, đặt các đồ dùng, thức ăn, đồ uống. Bàn làm việc để phục vụ nhu cầu của người dùng, có thể còn có thêm những thiết kế công dụng khác như ngăn kéo, cánh tủ đựng tài liệu và văn phòng phẩm; giá đựng tài liệu dựng liền với bàn; trong những trường hợp bàn có thiết kế phục vụ người dùng để máy tính trên bàn thì bàn có ngăn trượt phía dưới để bàn phím máy tính có thể kéo ra đẩy vào..

Bàn Họp Không Gian Line Space II YCHILS214
Bàn Họp Không Gian Line Space II YCHILS214
6,000,000đ
Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS212
Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS212
8,500,000đ
Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS211
Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS211
8,500,000đ 8,900,000đ
Tiết kiệm 4%
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS210
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS210
24,000,000đ 26,000,000đ
Tiết kiệm 8%
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS209
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Không Gian Line Space II YCHILS209
11,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS208
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS208
16,500,000đ 17,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS207
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS207
16,500,000đ 17,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS206
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Không Gian Line Space II YCHILS206
8,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS205
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS205
8,400,000đ 8,900,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS204
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS204
5,200,000đ 5,400,000đ
Tiết kiệm 4%
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS203
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Không Gian Line Space II YCHILS203
4,800,000đ
Bàn Làm Việc Không Gian Line Space II YCHILS202
Bàn Làm Việc Không Gian Line Space II YCHILS202
4,400,000đ
Bàn Làm Việc Không Gian Line Space II YCHILS201
Bàn Làm Việc Không Gian Line Space II YCHILS201
2,600,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Rainbow Space YCHIRS013
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Rainbow Space YCHIRS013
7,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD038
Bàn Quản Lý YCHIMD038
10,500,000đ 11,500,000đ
Tiết kiệm 9%
Bàn Quản Lý YCHIMD037
Bàn Quản Lý YCHIMD037
11,800,000đ 15,500,000đ
Tiết kiệm 24%
Bàn Quản Lý YCHIMD036
Bàn Quản Lý YCHIMD036
11,800,000đ 15,500,000đ
Tiết kiệm 24%
Bàn Quản Lý YCHIMD035
Bàn Quản Lý YCHIMD035
9,800,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 7%
Bàn Họp YCHIMT022
Bàn Họp YCHIMT022
12,500,000đ
Bàn Họp YCHIMT021
Bàn Họp YCHIMT021
16,500,000đ 18,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Bàn Họp YCHIMT020
Bàn Họp YCHIMT020
7,200,000đ
Bàn Họp YCHIMT019
Bàn Họp YCHIMT019
17,500,000đ
Bàn Họp YCHIMT018
Bàn Họp YCHIMT018
21,500,000đ 23,500,000đ
Tiết kiệm 9%
Bàn Họp YCHIMT017
Bàn Họp YCHIMT017
5,800,000đ 6,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Bàn Họp YCHIMT016
Bàn Họp YCHIMT016
5,500,000đ 6,500,000đ
Tiết kiệm 15%
Bàn Họp YCHIMT015
Bàn Họp YCHIMT015
8,800,000đ 10,800,000đ
Tiết kiệm 19%
Bàn Họp YCHIMT014
Bàn Họp YCHIMT014
8,500,000đ
Bàn Họp YCHIMT013
Bàn Họp YCHIMT013
6,500,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 13%
Bàn Làm Việc YCHIBT109
Bàn Làm Việc YCHIBT109
3,500,000đ
Bàn Làm Việc YCHIBT108
Bàn Làm Việc YCHIBT108
4,800,000đ