Điện thoại đặt hàng
0909777426 - 0974590827

Bàn Quản Lý

Bàn Quản Lý là những sản phẩm nội thất văn phòng không thể thiếu trong phòng làm việc giám đốc. Bàn Quản Lý nằm trong phòng giám đốc là một không gian làm việc với đặc thù là nơi làm việc của vị trí lãnh đạo đứng đầu mỗi doanh nghiệp. Vì vậy mà đòi hỏi Bàn Quản Lý phải vừa tiện nghi, vừa thể hiện được sự chuyên nghiệp của công ty. Tùy thuộc vào thiết kế phòng giám đốc cũng như sở thích của người lãnh đạo mà sẽ có những gợi ý về mẫu Bàn Quản Lý đẹp khác nhau cho dự án của bạn.

Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS212
Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS212
8,500,000đ
Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS211
Bàn Quản Lý Không Gian Line Space II YCHILS211
8,500,000đ 8,900,000đ
Tiết kiệm 4%
Bàn Quản Lý YCHIMD038
Bàn Quản Lý YCHIMD038
10,500,000đ 11,500,000đ
Tiết kiệm 9%
Bàn Quản Lý YCHIMD037
Bàn Quản Lý YCHIMD037
11,800,000đ 15,500,000đ
Tiết kiệm 24%
Bàn Quản Lý YCHIMD036
Bàn Quản Lý YCHIMD036
11,800,000đ 15,500,000đ
Tiết kiệm 24%
Bàn Quản Lý YCHIMD035
Bàn Quản Lý YCHIMD035
9,800,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 7%
Bàn Quản Lý YCHIMD034
Bàn Quản Lý YCHIMD034
10,800,000đ 12,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Bàn Quản Lý YCHIMD033
Bàn Quản Lý YCHIMD033
9,500,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 10%
Bàn Quản Lý YCHIMD032
Bàn Quản Lý YCHIMD032
7,500,000đ 7,900,000đ
Tiết kiệm 5%
Bàn Quản Lý YCHIMD031
Bàn Quản Lý YCHIMD031
11,500,000đ 12,500,000đ
Tiết kiệm 8%
Bàn Quản Lý YCHIMD030
Bàn Quản Lý YCHIMD030
11,800,000đ 12,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Quản Lý YCHIMD029
Bàn Quản Lý YCHIMD029
11,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD028
Bàn Quản Lý YCHIMD028
6,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD027
Bàn Quản Lý YCHIMD027
7,200,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD026
Bàn Quản Lý YCHIMD026
5,900,000đ 6,500,000đ
Tiết kiệm 9%
Bàn Quản Lý YCHIMD025
Bàn Quản Lý YCHIMD025
7,800,000đ
Bàn Quản Lý Không Gian Time Space YCHIDS002
Bàn Quản Lý Không Gian Time Space YCHIDS002
6,500,000đ 6,900,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Quản Lý YCHIMD024
Bàn Quản Lý YCHIMD024
8,500,000đ 9,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Bàn Quản Lý YCHIMD023
Bàn Quản Lý YCHIMD023
8,500,000đ 9,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Bàn Quản Lý YCHIMD022
Bàn Quản Lý YCHIMD022
9,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD021
Bàn Quản Lý YCHIMD021
9,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD020
Bàn Quản Lý YCHIMD020
10,500,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD019
Bàn Quản Lý YCHIMD019
9,500,000đ 11,000,000đ
Tiết kiệm 14%
Bàn Quản Lý YCHIMD018
Bàn Quản Lý YCHIMD018
6,500,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 13%
Bàn Quản Lý YCHIMD017
Bàn Quản Lý YCHIMD017
8,000,000đ 9,000,000đ
Tiết kiệm 11%
Bàn Quản Lý YCHIMD016
Bàn Quản Lý YCHIMD016
9,000,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Bàn Quản Lý YCHIMD015
Bàn Quản Lý YCHIMD015
6,500,000đ
Bàn Quản Lý Hệ Không Gian Cone Space YCHICS023
Bàn Quản Lý Hệ Không Gian Cone Space YCHICS023
6,400,000đ
Bàn Quản Lý YCHIMD014
Bàn Quản Lý YCHIMD014
5,900,000đ 6,500,000đ
Tiết kiệm 9%
Bàn Quản Lý YCHIMD013
Bàn Quản Lý YCHIMD013
5,900,000đ 6,500,000đ
Tiết kiệm 9%