Điện thoại đặt hàng
0909777426 - 0974590827

Cone Space

Không Gian Văn Phòng YCHI FURNITURE với nhiều thiết kế khác nhau, mỗi Space lại có nhiều kích thước và kiểu dáng tiêu chuẩn từ nhỏ đến lớn, từ bàn giám đốc, bàn nhân viên, bàn họp, tủ hồ sơ tới bàn cụm phù hợp với rất nhiều thiết kế văn phòng khác nhau chắc chắn tạo nên hệ bàn văn phòng đang được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Ưu điểm hệ bàn văn phòng của YCHI FURNITURE:

  • Đa dạng kiểu dáng với hơn 20 hệ Space và mỗi hệ có nhiều mẫu mã và kích thước;
  • Chân sắt lắp ráp dễ dàng và có thể phối hợp với nhau cho tùy biến sắp xếp;
  • Chất liệu mặt bàn gỗ MDF phủ Melamine với nhiều màu sắc lựa chọn;
  • YCHI FURNITURE nhận đặt lại kích thước theo không gian của quý khách hàng;
  • Sản phẩm bàn văn phòng bảo hành 12 tháng;
  • Liên tục phát triển Space mới theo xu hướng quốc tế;
  • Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
Bàn Làm Việc Cụm 6+1 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS033 (ZikZak)
Bàn Làm Việc Cụm 6+1 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS033 (ZikZak)
10,700,000đ 13,000,000đ
Tiết kiệm 18%
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS032 (ZikZak)
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS032 (ZikZak)
12,900,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS031 (Tủ Dưới Kéo Dài)
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS031 (Tủ Dưới Kéo Dài)
14,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS030 (Tủ Cao)
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS030 (Tủ Cao)
18,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS022 (Mặt Bàn 10cm Tủ Trên)
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS022 (Mặt Bàn 10cm Tủ Trên)
15,300,000đ 16,300,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS021 (Mặt Bàn 10cm Tủ Dưới)
Bàn Làm Việc Cụm 6 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS021 (Mặt Bàn 10cm Tủ Dưới)
11,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4+1 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS029 (ZikZak)
Bàn Làm Việc Cụm 4+1 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS029 (ZikZak)
8,900,000đ 9,900,000đ
Tiết kiệm 10%
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS028 (Tủ Dưới Kéo Dài)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS028 (Tủ Dưới Kéo Dài)
11,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS027 (Tủ Cao)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS027 (Tủ Cao)
12,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS020 (Mặt Bàn 10cm Tủ Trên)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS020 (Mặt Bàn 10cm Tủ Trên)
10,900,000đ 11,500,000đ
Tiết kiệm 5%
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS019 (Mặt Bàn 10cm 2 Tủ Trên)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS019 (Mặt Bàn 10cm 2 Tủ Trên)
10,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS018 (Mặt Bàn 10cm Tủ Treo)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS018 (Mặt Bàn 10cm Tủ Treo)
8,600,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS017 (Mặt Bàn 10cm Tủ Dưới)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS017 (Mặt Bàn 10cm Tủ Dưới)
6,600,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS016 (Mặt Bàn 10cm 2 Tủ Dưới)
Bàn Làm Việc Cụm 4 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS016 (Mặt Bàn 10cm 2 Tủ Dưới)
8,700,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS025 (Tủ Dưới Kéo Dài)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS025 (Tủ Dưới Kéo Dài)
5,800,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS024 (Tủ Cao)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS024 (Tủ Cao)
6,200,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS015 (Mặt Bàn 10cm Tủ Trên)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS015 (Mặt Bàn 10cm Tủ Trên)
6,200,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS014 (Mặt Bàn 10cm Tủ Treo)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS014 (Mặt Bàn 10cm Tủ Treo)
7,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS013 (Mặt Bàn 10cm Tủ Dưới)
Bàn Làm Việc Cụm 2 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS013 (Mặt Bàn 10cm Tủ Dưới)
4,500,000đ
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS012 (Mặt Bàn 10cm Có Trụ Len Giữa)
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS012 (Mặt Bàn 10cm Có Trụ Len Giữa)
5,800,000đ
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS011 (Mặt Bàn 10cm Có Trụ)
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS011 (Mặt Bàn 10cm Có Trụ)
4,500,000đ 5,500,000đ
Tiết kiệm 18%
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS010 (Mặt Bàn 10cm)
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS010 (Mặt Bàn 10cm)
4,000,000đ 4,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS009
Bàn Họp Hệ Không Gian Cone Space YCHICS009
4,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 8 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS034 (ZikZak)
Bàn Làm Việc Cụm 8 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS034 (ZikZak)
15,200,000đ 16,200,000đ
Tiết kiệm 6%
Bàn Làm Việc Cụm 8+1 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS035 (ZikZak)
Bàn Làm Việc Cụm 8+1 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS035 (ZikZak)
19,200,000đ 21,000,000đ
Tiết kiệm 9%
Bàn Làm Việc Đơn Hệ Không Gian Cone Space YCHICS008 (Tủ Liền)
Bàn Làm Việc Đơn Hệ Không Gian Cone Space YCHICS008 (Tủ Liền)
3,700,000đ
Bàn Quản Lý Hệ Không Gian Cone Space YCHICS023
Bàn Quản Lý Hệ Không Gian Cone Space YCHICS023
6,400,000đ
Bàn Họp YCHIMT003
Bàn Họp YCHIMT003
4,500,000đ
Bàn Làm Việc Cụm 8 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS007
Bàn Làm Việc Cụm 8 Người Hệ Không Gian Cone Space YCHICS007
8,100,000đ
Bàn Làm Việc Hệ Không Gian Cone Space YCHICS005
Bàn Làm Việc Hệ Không Gian Cone Space YCHICS005
1,300,000đ