Điện thoại đặt hàng
0909777426 - 0974590827

Tủ- Kệ Văn Phòng

Tủ- Kệ Văn Phòng YCHI FURNITURE được chia ra làm 3 hệ chính gồm : Tủ hồ sơ, Tủ- kệ trang trí, trưng bày, Tủ di động...  Trong đó hệ tủ hồ sơ là các hệ có cửa mở bằng gỗ hoặc cửa kính, hệ kệ là hệ không có cửa, và kệ trang trí trưng bày là hệ kết hợp giữa khung sắt và gỗ với nhiều kiểu dáng và kích thước đa dạng, hệ tủ di động là hệ tủ nhỏ dưới bàn bằng gỗ thích hợp co từng nhân viên. Đặc điểm các hệ tủ kệ văn phòng của YCHI là được làm từ chất liệu MDF chống ẩm sơn Pu màu sắc tùy chọn.

Tủ Giám Đốc Không Gian Line Space II YCHILS213
Tủ Giám Đốc Không Gian Line Space II YCHILS213
13,000,000đ 13,500,000đ
Tiết kiệm 4%
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS058
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS058
5,800,000đ 6,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS057
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS057
7,500,000đ
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS056
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS056
7,500,000đ
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS055
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS055
7,500,000đ
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS054
Bộ Kệ Trang Trí YCHISS054
6,200,000đ 6,800,000đ
Tiết kiệm 9%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC082
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC082
4,800,000đ
Tủ Giám Đốc YCHIDC001
Tủ Giám Đốc YCHIDC001
11,500,000đ 12,000,000đ
Tiết kiệm 4%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC080
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC080
14,500,000đ 18,000,000đ
Tiết kiệm 19%
Bộ Tủ Giám Đốc YCHIDC027
Bộ Tủ Giám Đốc YCHIDC027
15,500,000đ 16,500,000đ
Tiết kiệm 6%
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC078
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC078
9,500,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 10%
Tủ Giám Đốc YCHIDC026
Tủ Giám Đốc YCHIDC026
15,500,000đ 17,500,000đ
Tiết kiệm 11%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS016
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS016
8,250,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS015
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS015
6,600,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 12%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS014
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS014
5,500,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS013
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS013
3,000,000đ 3,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS012
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS012
3,000,000đ 3,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS017
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS017
15,900,000đ 18,000,000đ
Tiết kiệm 12%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS011
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS011
10,500,000đ 12,000,000đ
Tiết kiệm 12%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS010
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS010
10,900,000đ 13,000,000đ
Tiết kiệm 16%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS009
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS009
7,800,000đ 9,600,000đ
Tiết kiệm 19%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS008
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS008
8,000,000đ 9,500,000đ
Tiết kiệm 16%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS007
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS007
5,500,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 27%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Time Space YCHIDS011
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Time Space YCHIDS011
6,500,000đ 7,200,000đ
Tiết kiệm 10%
Tủ Giám Đốc Không Gian Time Space YCHIDS010
Tủ Giám Đốc Không Gian Time Space YCHIDS010
10,200,000đ 11,200,000đ
Tiết kiệm 9%
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC076
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC076
10,200,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC075
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC075
9,500,000đ 11,500,000đ
Tiết kiệm 17%
Bộ Tủ Giám Đốc YCHIDC025
Bộ Tủ Giám Đốc YCHIDC025
9,200,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC073
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC073
11,500,000đ 12,500,000đ
Tiết kiệm 8%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC072
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC072
5,900,000đ