Điện thoại đặt hàng
0906919068 - 0974590827

Tủ Hồ Sơ Thấp

Tủ Hồ Sơ Thấp YCHI FURNITURE giúp bạn lưu trữ và sắp xếp những hồ sơ quan trọng lại một cách gọn gàng, ngăn nắp. Khi số lượng hồ sơ và tài liệu của bạn có số lượng tương đối thì Tủ Hồ Sơ Thấp là thứ bạn rất cần sử dụng tới, nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu. Bên cạnh đó, với Tủ Hồ Sơ Thấp bạn cũng có thể trang trí phần trên tủ, giúp không gian văn phòng thêm đẹp và sang trọng. Ngoài ra với tủ hồ sơ văn phòng có ngăn khóa thì bạn càng yên tâm hơn trong việc bảo quản những tài liệu, hồ sơ quan trọng.

Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC082
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC082
4,800,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS016
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS016
8,250,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS015
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS015
6,600,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 12%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS014
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS014
5,500,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS013
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS013
3,000,000đ 3,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS012
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS012
3,000,000đ 3,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Time Space YCHIDS011
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Time Space YCHIDS011
6,500,000đ 7,200,000đ
Tiết kiệm 10%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC061
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC061
8,000,000đ 8,800,000đ
Tiết kiệm 9%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC060
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC060
8,000,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC059
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC059
4,400,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC058
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC058
8,000,000đ 8,400,000đ
Tiết kiệm 5%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC057
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC057
4,800,000đ 5,300,000đ
Tiết kiệm 9%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC056
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC056
4,300,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC055
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC055
4,500,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC049
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC049
6,600,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC054
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC054
4,950,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC053
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC053
5,200,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC052
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC052
4,200,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC051
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC051
4,950,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC050
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC050
7,900,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC048
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC048
6,600,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC047
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC047
5,800,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC046
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC046
4,800,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC044
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC044
1,700,000đ 1,900,000đ
Tiết kiệm 11%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC043
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC043
6,500,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Hệ Không Gian Rainbow Space YCHIRS012
Tủ Hồ Sơ Thấp Hệ Không Gian Rainbow Space YCHIRS012
2,250,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC026
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC026
5,800,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC025
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC025
7,500,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC024
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC024
6,500,000đ 6,900,000đ
Tiết kiệm 6%
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC023
Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC023
4,800,000đ