Điện thoại đặt hàng
0906919068 - 0974590827

Tủ Hồ Sơ

Tủ Hồ Sơ YCHI FURNITURE giúp bạn lưu trữ và sắp xếp những hồ sơ quan trọng lại một cách gọn gàng, ngăn nắp. Khi số lượng hồ sơ và tài liệu của bạn càng ngày càng nhiều thì Tủ Hồ Sơ là thứ bạn rất cần sử dụng tới, nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu. Ngoài ra với tủ hồ sơ văn phòng có ngăn khóa thì bạn càng yên tâm hơn trong việc bảo quản những tài liệu, hồ sơ quan trọng.

Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC082
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC082
4,800,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC080
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC080
14,500,000đ 18,000,000đ
Tiết kiệm 19%
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC078
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC078
9,500,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 10%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS016
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS016
8,250,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS015
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS015
6,600,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 12%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS014
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS014
5,500,000đ
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS013
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS013
3,000,000đ 3,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS012
Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Art Space YCHIFS012
3,000,000đ 3,500,000đ
Tiết kiệm 14%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS017
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS017
15,900,000đ 18,000,000đ
Tiết kiệm 12%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS011
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS011
10,500,000đ 12,000,000đ
Tiết kiệm 12%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS010
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS010
10,900,000đ 13,000,000đ
Tiết kiệm 16%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS009
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS009
7,800,000đ 9,600,000đ
Tiết kiệm 19%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS008
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS008
8,000,000đ 9,500,000đ
Tiết kiệm 16%
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS007
Tủ Hồ Sơ Cao Không Gian Art Space YCHIFS007
5,500,000đ 7,500,000đ
Tiết kiệm 27%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Time Space YCHIDS011
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp Không Gian Time Space YCHIDS011
6,500,000đ 7,200,000đ
Tiết kiệm 10%
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC076
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC076
10,200,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC075
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC075
9,500,000đ 11,500,000đ
Tiết kiệm 17%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC073
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC073
11,500,000đ 12,500,000đ
Tiết kiệm 8%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC072
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC072
5,900,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC071
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC071
8,000,000đ 8,700,000đ
Tiết kiệm 8%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC069
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC069
9,200,000đ 10,200,000đ
Tiết kiệm 10%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC068
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC068
9,500,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 10%
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC067
Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC067
4,200,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC066
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC066
9,000,000đ 9,500,000đ
Tiết kiệm 5%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC065
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC065
8,800,000đ 10,500,000đ
Tiết kiệm 16%
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC063
Bộ Tủ Hồ Sơ Cao YCHIFC063
8,500,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC061
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC061
8,000,000đ 8,800,000đ
Tiết kiệm 9%
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC060
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC060
8,000,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC059
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC059
4,400,000đ
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC058
Bộ Tủ Hồ Sơ Thấp YCHIFC058
8,000,000đ 8,400,000đ
Tiết kiệm 5%